Домейн:  www. .       
06/21г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
24.90 лв.
25.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
34.20 лв.
35.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
11.40 лв.
44.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
26.40 лв.
35.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
22.80 лв.
23.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
27.60 лв.
67.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
23.40 лв.
24.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
13.50 лв.
50.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
13.80 лв.
48.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
14.70 лв.
55.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.50 лв.
14.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
 
 
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
11.70 лв.
24.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
21.60 лв.
22.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
19.20 лв.
20.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
22.50 лв.
75.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
31.50 лв.
36.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
84.60 лв.
85.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
27.60 лв.
28.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
69.00 лв.
70.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
66.60 лв.
51.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
51.00 лв.
51.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
144.30 лв.
145.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
82.20 лв.
83.10 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.