Домейн:  www. .       
09/21г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
27.00 лв.
29.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
35.10 лв.
36.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
45.00 лв.
45.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
27.30 лв.
36.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.40 лв.
24.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
68.70 лв.
69.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.00 лв.
25.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
51.00 лв.
52.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
48.30 лв.
49.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
56.40 лв.
57.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.80 лв.
14.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
12.00 лв.
25.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
22.20 лв.
23.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
19.50 лв.
20.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
7.50 лв.
78.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
32.40 лв.
37.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
87.00 лв.
88.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
28.50 лв.
29.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
71.10 лв.
72.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
68.40 лв.
53.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
52.50 лв.
53.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
148.50 лв.
149.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
84.30 лв.
85.50 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.