Домейн:  www. .       
06/20г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
28.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
37.50 лв.
38.40лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
15.90 лв.
43.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
33.00 лв.
34.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
24.90 лв.
25.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
28.80 лв.
74.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
25.50 лв.
26.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
13.20 лв.
42.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
13.20 лв.
47.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
15.90 лв.
55.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
14.70 лв.
15.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
21.60 лв.
22.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
11.70 лв.
22.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
23.70 лв.
24.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
8.70 лв.
21.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
70.20 лв.
71.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
38.70 лв.
39.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
90.00 лв.
91.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
30.30 лв.
31.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
55.80 лв.
57.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
72.90 лв.
57.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
55.80 лв.
57.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
158.40 лв.
102,60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
90.00 лв.
91.20 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.