Домейн:  www. .       
05/21г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
25.20 лв.
26.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
34.50 лв.
35.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
11.40 лв.
45.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
22.80 лв.
36.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.10 лв.
24.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
27.90 лв.
68.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
23.70 лв.
24.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
13.50 лв.
51.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
14.10 лв.
48.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
15.00 лв.
56.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.50 лв.
14.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
11.70 лв.
25.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
21.90 лв.
23.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
19.20 лв.
20.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
75.30 лв.
76.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
32.10 лв.
36.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
85.80 лв.
87.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
27.90 лв.
29.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
70.20 лв.
71.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
67.50 лв.
52.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
51.60 лв.
52.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
146.10 лв.
147.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
83.10 лв.
84.30 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.