Домейн:  www. .       
08/22г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
32.70 лв.
33.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
42.60 лв.
52.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
17.10 лв.
66.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
42.90лв.
52.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
31.80 лв.
39.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
34.20 лв.
100.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
29.40 лв.
35.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
13.50 лв.
82.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
12.90 лв.
92.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
12.60 лв.
100.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
16.50 лв.
21.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
29.70 лв.
36.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
26.70 лв.
33.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
11.10 лв.
29.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
92.70 лв.
112.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
44.10 лв.
53.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
105.90 лв.
127.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
34.20 лв.
42.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
86.10 лв.
103.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
83.10 лв.
77.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
63.60 лв.
77.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
180.60 лв.
216.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
102.60 лв.
120.30 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.