Домейн:  www. .       
04/2019 г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
26.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
36.90 лв.
36.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
15.90 лв.
37.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
32.70 лв.
32.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
24.60 лв.
24.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
27.00 лв.
72.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
25.50 лв.
25.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.90 лв.
36.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
11.40 лв.
41.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
11.40 лв.
48.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
14.10 лв.
14.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
-
-
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
11.40 лв.
21.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
22.20 лв.
22.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
8.70 лв.
24.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
69.30 лв.
69.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
38.40 лв.
38.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
89.10 лв.
89.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
29.70 лв.
29.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
55.20 лв.
55.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
72.00 лв.
72.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
55.20 лв.
55.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
156.90 лв.
156.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
89.10 лв.
89.10 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран от чужд регистратор
10.00 лв.
10.00 лв.
Version 2.0.0 (2.0.0.148)