Домейн:  www. .       
05/22г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
31.80 лв.
33.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
39.30 лв.
40.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
16.80 лв.
51.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
30.30 лв.
40.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
29.40 лв.
30.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
33.30 лв.
78.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
27.00 лв.
28.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
13.20 лв.
64.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
12.60 лв.
72.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
12.30 лв.
78.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
15.30 лв.
16.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
27.30 лв.
28.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
24.90 лв.
26.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
10.80 лв.
23.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
25.80 лв.
87.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
40.80 лв.
42.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
98.10 лв.
99.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
31.80 лв.
33.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
80.10 лв.
81.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
77.10 лв.
60.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
58.80 лв.
60.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
167.40 лв.
168.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
95.10 лв.
96.30 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.