Домейн:  www. .       
02/2019 г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
26.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
36.30 лв.
36.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
36.60 лв.
36.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
32.10 лв.
32.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
24.30 лв.
24.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
70.80 лв.
70.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.90 лв.
24.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.90 лв.
36.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
11.40 лв.
40.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
11.40 лв.
47.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
14.10 лв.
14.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
-
-
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
21.00 лв.
21.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
21.90 лв.
21.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
8.70 лв.
23.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
68.40 лв.
68.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
37.80 лв.
37.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
87.90 лв.
87.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
29.40 лв.
29.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
54.30 лв.
54.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
71.40 лв.
71.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
54.60 лв.
54.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
154.50 лв.
154.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
87.90 лв.
87.90 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран от чужд регистратор
10.00 лв.
10.00 лв.