Домейн:  www. .       
01/20г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
27.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
37.20 лв.
37.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
42.60 лв.
42.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
32.70 лв.
32.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
24.60 лв.
24.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
72.60 лв.
72.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
25.50 лв.
25.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.90 лв.
41.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
11.70 лв.
45.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
11.70 лв.
54.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
14.70 лв.
14.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
21.60 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
21.60 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
22.50 лв.
22.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
20.70 лв.
20.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
69.60 лв.
69.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
38.40 лв.
38.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
89.40 лв.
89.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
30.00 лв.
30.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
55.50 лв.
55.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
72.60 лв.
72.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
55.50 лв.
55.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
157.20 лв.
157.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
89.40 лв.
89.40 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран от чужд регистратор