Домейн:  www. .       
12/2017 г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
25.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
32.40 лв.
32.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
32.70 лв.
32.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
30.90 лв.
30.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.40 лв.
23.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
25.80 лв.
68.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.00 лв.
24.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
32.40 лв.
32.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
11.10 лв.
36.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
8.40 лв.
45.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.80 лв.
13.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.40 лв.
20.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
12.30 лв.
20.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
21.30 лв.
21.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
6.90 лв.
19.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
12.30 лв.
65.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
36.30 лв.
36.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
86.40 лв.
86.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
28.20 лв.
28.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
52.20 лв.
52.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com, .us.com) за 1 година
68.40 лв.
68.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
148.20 лв.
148.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
68.40 лв.
84.30 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран от чужд регистратор
10.00 лв.
10.00 лв.
* Цените са с включен ДДС.