Домейн:  www. .       
05/20г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
28.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
38.10 лв.
39.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
16.20 лв.
44.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
33.60 лв.
34.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
25.20 лв.
26.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
29.40 лв.
75.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
26.10 лв.
27.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
13.20 лв.
43.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
13.20 лв.
48.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
16.20 лв.
56.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
14.70 лв.
15.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
21.90 лв.
23.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
12.00 лв.
23.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
24.00 лв.
25.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
9.00 лв.
22.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
71.70 лв.
72.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
39.60 лв.
40.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
92.10 лв.
93.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
30.60 лв.
31.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
57.00 лв.
58.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
74.40 лв.
58.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
57.00 лв.
58.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
162.00 лв.
104.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
92.10 лв.
93.30 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.