Домейн:  www. .       
02/23г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
33.60 лв.
34.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
40.20 лв.
49.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
21.30лв.
62.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
30.90 лв.
49.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
30.00 лв.
36.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
38.10 лв.
94.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
27.60 лв.
33.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.90 лв.
78.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
11.10 лв.
87.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
78.30 лв.
94.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
15.60 лв.
19.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
16.20 лв.
34.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
25.20 лв.
31.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
22.50 лв.
27.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
87.30 лв.
105.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
41.70 лв.
50.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
99.60 лв.
119.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
32.40 лв.
39.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
81.00 лв.
97.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
78.30 лв.
72.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
60.00 лв.
72.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
169.80 лв.
203.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
96.60 лв.
116.10 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.