Домейн:  www. .       
05/2018 г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
25.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
34.80 лв.
34.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
32.40 лв.
32.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
30.60 лв.
30.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.10 лв.
23.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
25.50 лв.
67.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.00 лв.
24.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
32.10 лв.
32.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
10.80 лв.
36.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
10.80 лв.
45.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.20 лв.
13.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
19.80 лв.
19.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
19.80 лв.
19.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
20.40 лв.
20.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
9.60 лв.
22.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
13.50 лв.
65.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
36.00 лв.
36.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
83.40 лв.
83.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
27.90 лв.
27.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
51.90 лв.
51.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
67.80 лв.
67.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
27.90 лв.
51.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
143.10 лв.
143.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
43.80 лв.
83.40 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран от чужд регистратор
10.00 лв.
10.00 лв.
* Цените са с включено ДДС.