Домейн:  www. .       
11/21г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
27.00 лв.
30.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
36.00 лв.
36.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
45.90 лв.
47.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
23.70 лв.
37.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.70 лв.
24.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
69.90 лв.
71.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.60 лв.
25.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
52.20 лв.
53.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
49.50 лв.
50.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
57.60 лв.
58.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
14.10 лв.
15.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
24.90 лв.
26.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
22.80 лв.
23.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
20.10 лв.
21.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
23.40 лв.
79.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
33.00 лв.
38.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
89.10 лв.
90.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
29.10 лв.
30.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
72.60 лв.
73.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
69.90 лв.
54.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
53.70 лв.
54.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
151.80 лв.
153.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
86.40 лв.
87.60 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.