Домейн:  www. .       
11/20г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
27.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
35.70 лв.
36.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
15.30 лв.
46.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
36.00 лв.
37.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.70 лв.
24.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
27.60 лв.
70.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.60 лв.
25.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.60 лв.
46.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
12.60 лв.
45.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
15.30 лв.
53.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.80 лв.
15.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
11.10 лв.
25.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
22.50 лв.
23.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
8.40 лв.
21.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
66.90 лв.
68.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
36.90 лв.
38.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
88.80 лв.
89.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
28.80 лв.
29.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
72.30 лв.
73.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
69.60 лв.
54.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
53.40 лв.
54.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
151.20 лв.
152.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
86.10 лв.
87.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.