Домейн:  www. .       
04/2018 г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
24.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
33.90 лв.
33.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
31.50 лв.
31.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
30.00 лв.
30.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
22.50 лв.
22.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
24.90 лв.
66.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
23.40 лв.
23.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.00 лв.
31.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
10.80 лв.
35.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
10.80 лв.
44.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.20 лв.
13.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
19.80 лв.
19.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
19.80 лв.
19.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
20.40 лв.
20.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
9.30 лв.
22.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
13.20 лв.
63.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
35.10 лв.
35.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
81.30 лв.
81.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
27.30 лв.
27.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
50.70 лв.
50.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com, .us.com) за 1 година
66.00 лв.
66.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
143.10 лв.
143.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
42.90 лв.
81.30 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран от чужд регистратор
10.00 лв.
10.00 лв.
* Цените са с включено ДДС.