Домейн:  www. .       
05/23г.
 
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
33.60 лв.
34.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
39.90 лв.
49.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
21.00 лв.
61.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
30.60 лв.
48.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
29.70 лв.
36.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
37.80 лв.
93.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
27.30 лв.
33.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.60 лв.
77.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
11.10 лв.
86.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
77.70 лв.
93.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
15.60 лв.
19.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.70 лв.
21.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
16.20 лв.
34.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
25.20 лв.
31.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
10.50 лв.
27.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
9.00 лв.
104.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
41.40 лв.
50.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
98.70 лв.
118.50 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
32.10 лв.
39.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
80.40 лв.
96.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
77.70 лв.
71.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
59.40 лв.
71.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
168.60 лв.
201.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
95.70 лв.
115.20 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.
0.00 лв