Домейн:  www. .       
09/20г.
Услуга
Регистрация/год.
Подновяване/год.
Регистрация и подновяване на домейн (.com) за 1 година
23.70 лв.
26.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.net) за 1 година
34.80 лв.
35.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.biz) за 1 година
15.00 лв.
45.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.org ) за 1 година
35.10 лв.
36.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.in ) за 1 година
23.10 лв.
24.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co) за 1 година
26.70 лв.
69.00 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.name) за 1 година
24.00 лв.
24.90 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.info) за 1 година
12.30 лв.
45.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.pro) за 1 година
12.30 лв.
43.80 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.mobi) за 1 година
15.00 лв.
51.60 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.ru, com.ru, net.ru, org.ru) за 1 година
13.50 лв.
14.70 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.es) за 1 година
20.10 лв.
21.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us) за 1 година
10.80 лв.
25.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.co.uk, .org.uk) за 1 година
22.20 лв.
23.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.eu) за 1 година
8.40 лв.
20.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.me) за 1 година
65.10 лв.
66.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tel) за 1 година
36.00 лв.
37.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.tv) за 1 година
86.40 лв.
87.30 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.cc) за 1 година
28.20 лв.
29.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.bz) за 1 година
70.50 лв.
71.40 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.de.com, .eu.com) за 1 година
67.80 лв.
53.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.us.com) за 1 година
51.90 лв.
53.10 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.net, .ru.com) за 1 година
147.00 лв.
148.20 лв.
Регистрация и подновяване на домейн (.uk.com) за 1 година
83.70 лв.
84.60 лв.
DNS поддръжка на домейн, регистриран чрез нас
0.00 лв.